Przestępczość zorganizowana

Organized crime

2020L

Kod przedmiotu2452N1-PRZZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E.W. Pływaczewski, 1) E.W. Pływaczewski, 2011r., Przestępczość zorganizowana, wyd. CH Beck, Warszawa; 2) J.W. Wójcik, 2011r., Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i krymialistyczne, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa; 3) Z. Rau, 2002r.,Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, wyd. Wydawniczy Kantor "Zakamycze", Kraków; 4) W. Mądrzejowski, 2008r., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa; 5) P. Chlebowicz, 2015r., Handel bronią. Studium kryminologiczne, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa; 6) W. Jaroch, 2014r., Przestępczość gospodarcza. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne, wyd. WPiA UWM, Olsztyn , t. 1, CH Beck, 2011, s. całość 2) J.W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i krymialistyczne, t. 1, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,, 2011, s. całość 3) W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, , t. 1, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,, 2008, s. Całość 4) P. Chlebowicz, Nielegalny handel bronią. Studium kryminologiczne, t. 1, Wolters Kluwer, 2015, s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi