Ratownictwo przedmedyczne

Rescue service

2019L

Kod przedmiotu2452N1-RATPRZED
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia, anatomia,podstawowa opieka zdrowotna
Wymagania wstępneposiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego
Opis ćwiczeńZasady udzielania pierwszej pomocy i algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support, BLS). Zasady udzielania pierwszej pomocy i algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podtrzymywania życia (Basic Life Support, BLS). Postępowanie zgodnie ze standardem TCCC.
Opis wykładówZasady organizacji i funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego; procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych; procedury zabezpieczenia medycznego w katastrofach i innych sytuacjach szczególnych
Cel kształceniazapoznanie z zasadami, funkcjonowaniem i organizacją Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy i algorytmów postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz podtrzymywania życia.
Literatura podstawowa1) M. Chomoncik, J. Nitecki, Złote Minuty , PZWL, 2017 2) J. Anders, Pierwsza Pomoc i resuscytacja krążeniowo - oddechowa, Polska Rada Resuscytacji, 2011 3) K. Jałoszyński, P. Guła, Medyczne Skutki Terroryzmu , PZWL, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi