Seminarium z pracą dyplomową

Seminar with thesis

2021Z

Kod przedmiotu2452N1-SPD
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi