Wstęp do prawoznawstwa

Introduction to jurisprudence

2019Z

Kod przedmiotu2452N1-WSTPRAW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Systemy normatywne 2. Struktura prawa 3. Tworzenie prawa 4. Kolokwium 5. Norma prawna i przepis prawny 6. System prawny 7. Wybrane gałęzie prawa 8. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze 9. Stosunek prawny
Opis wykładów1.Systemy normatywne 2. Struktura i tworzenie prawa 3. Norma prawna i przepis prawny 4. Konstytucyjny system źródeł prawa, 5. System prawny 6. System prawny a porządek prawny 7. Typologia systemów prawnych 8. Gałęzie prawa 9. Wybrane gałęzie prawa 10. Wykładnia prawa 11. Wnioskowania prawnicze 12. Stosowanie prawa 13. Stosunek prawny 14. kolokwium
Cel kształceniaW wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia prawoznawstwa, znać zasady tworzenia prawa, modele jego stosowania i koncepcje jego wykładni.
Literatura podstawowa1) L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, t. brak, Toruń, 2014, s. wszystkie 2) T. Chauwin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, 2018, s. całość
Literatura uzupełniająca1) Dobrzeniecki K., Korycka-Zirk M, wyd. Toruń, Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały, 2014r., tom brak , wszystkies.
Uwagi