Wybrane zagadnienia kryminalistyki

2021Z

Kod przedmiotu2452N1-WZKR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Hołyst, Kryminalistyka, LexisNexis, 2013 2) J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu , Difin, 2015 3) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych, LEX, 2008 4) J. Widacki, Kryminalistyka, C. H. Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi