Wybrane zagadnienia prawa pracy

Selected issues of labour law

2021Z

Kod przedmiotu2452N1-WZPP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznastwa, Podstawy prawa cywilnego
Wymagania wstępneZnajomość podstaw prawoznastwa i części ogólnej prawa cywilnego
Opis ćwiczeńPojęcie i cechy stosunku pracy, umowy o pracę, ustanie umownego stosunku pracy, wybrane zagadnienia czasu pracy, urlop wypoczynkowy
Opis wykładówZasady i funkcje prawa pracy, strony stosunku pracy, prawa i obowiązki stron stosunku pracy, odpowiedzialność pracownicza
Cel kształceniaPrzybliżenie studentom podstaw prawa pracy i poznanie przez nich podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy. Podniesienie ich świadomości prawnej w tym zakresie, jako przyszłych pracodawców i pracowników.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Stelina J. (red.), wyd. C.H. Beck, Prawo pracy, 2018r., tom 2) Liszcz T., wyd. Wolters, Prawo pracy, 2018r., tom
Uwagi