Administracyjny nadzór nad wykonywaniem transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Administrative supervision on performance of dangerous goods road transport

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-ANT
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzegorczyk K., Buchcar R., Towary niebezpieczne. Transport drogowy. ADR 2013 - 2015, ADeR, 2013 2) Praca zbiorowa, Umowa ADR 2017 - 2019, ITS, 2017 3) Kokociński M., Praktyczne stosowanie ADR w przewozie towarów niebezpiecznych, SPH Credo, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi