Bezpieczeństwo osobiste

Personal Safety

2019L

Kod przedmiotu2452N2-BEZPO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBezpieczeństwo państwa
Wymagania wstępneZnajomość systemu bezpieczeństwa państwa oraz roli, jaką w tym systemie odgrywają państwowe mundurowe formacje ochronne.
Opis ćwiczeńRozpoznawanie, unikanie oraz reagowanie w wypadku wystąpienia następujących zagrożeń bezpieczeństwa osobistego: aktywny strzelec; oszustwa senioralne; kradzieże kieszonkowe; zagrożenia w Internecie; przemoc fizyczna wobec kobiet; włamania do mieszkań, kradzież samochodu oraz roweru; szkolna agresja rówieśnicza.
Opis wykładówDelimitacja pojęć: bezpieczeństwo personalne, bezpieczeństwo kadrowe, bezpieczeństwo osobiste (indywidualne), bezpieczeństwo osobowe. Bezpieczeństwo osobiste w kontekście bezpieczeństwa państwa. Podstawowe przypadki zagrożeń bezpieczeństwa osobistego oraz sposoby ich rozpoznawania, unikania oraz sposób reagowania w wypadku wystąpienia zagrożenia osobistego. Bezpieczeństwo osobiste funkcjonariusza: psychologiczne aspekt bezpieczeństwa osobistego, prawny aspekty bezpieczeństwa osobistego, fizyczny aspekt bezpieczeństwa osobistego (taktyka i techniki interwencji, ratownictwo taktyczne), system szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi aspektami bezpieczeństwa personalnego państwowych formacji mundurowych oraz jej funkcjonariuszy.
Literatura podstawowa1) Piotr Bogdalski, Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2015, s. 15-41 2) Janusz Fiebig, Agata Tyburska (red.), Bezpieczeństwo osobiste policjanta., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2004
Literatura uzupełniająca1) Leszek Dyduch, Bezpieczeństwo realizacji policyjnych czynności lub działań., Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 2015 2) Piotr Czyżyk, Michał Karczmarczyk, Jerzy Kosiński, Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie - taktyka realizacji. Wybrane zagadnienia., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2013 3) Paweł Jastrzębski, Waldemar Zubrzycki, Krzysztof Ulbrych, Grzegorz Archemczyk, Pierwsza pomoc w działaniach specjalnych Policji., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2011 4) Krzysztof Łagoda, Robert Częścik, Vademecum interwencji policyjnych., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2010
Uwagi