Islam i podstawy prawa muzułmańskiego

Islam and the fundamentals of Muslim law

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-IPPM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo karne materialne, prawo karne islamu
Wymagania wstępneZnajomość prawa karnego materialnego i historii prawa
Opis ćwiczeńAnaliza wybranych tekstów koranicznych, przedstawienie współczesnej problematyki prawnej świata arabskiego
Opis wykładów1) Geneza powstania prawa muzułmańskiego, 2) Prawodawcza działalność Mahometa, 3) Podstawowe zasady wiary a prawo, 4) Rodzaje przestępstw w szariacie, 5) Współczesność prawa muzułmańskiego
Cel kształceniaZapoznać z mało znanym systemem prawnym, przedstawić podstawowe zasady prawa muzułmańskiego
Literatura podstawowa1) J. Kasprzak, J. Bury,, Prawo karne Islamu, Difin, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak