Język obcy specjalistyczny

Foreign language specjalists

2018Z

Kod przedmiotu2452N2-JOS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępneBRAK
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów i utrwalania wiedzy w zakresie słownictwa i wyrażeń (anglojęzycznych) z zakresu: wstępu do prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy. prawa i postępowania karnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego publicznego
Opis wykładówNie przewidziano wykładów
Cel kształceniaZapoznanie studentów ze słownictwem oraz wyrażeniami z zakresu poszczególnych gałęzi prawa i bloków tematycznych związanych z prawem; poprawa umiejętności komunikacyjnych w zakresie posługiwania się fachową terminologią prawniczą w języku angielskim
Literatura podstawowa1) A. Konieczna-Purchała, Practical English for Lawyers, Beck, 2014
Literatura uzupełniająca1) S. Frankowski, wyd. Kluwer International, Introduction to Polish Law, 2005r., tom
UwagiBRAK