Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa

Security control and audit

2018L

Kod przedmiotu2452N2-KIA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka państwie i prawie, teoria organizacji
Wymagania wstępneznajomość podstaw zarządzania, pojęcia kontroli i audytu, bezpieczeństwa publicznego
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia kontroli i audytu. Planowanie audytu Planowanie audytu-studium przypadku Instrumenty i dokumenty stosowane w procesie audytu Instrumenty i dokumenty stosowane w procesie audytu-studium przypadku Dobór i zastosowanie metod oraz technik audytu (próbkowanie, szacowanie istotności ogólnej i cząstkowej). Badania audytowe Badania audytowe-studium przypadku Dokumentowanie audytu Dokumentowanie audytu-studium przypadku Raportowanie z audytu Raportowanie z audytu-studium przypadku Działania poaudytowe Działania poaudytowe-studium przypadku
Opis wykładów Pojęcie nadzoru i kontroli Rodzaje kontroli w administracji publicznej Systemy kontroli administracji Kontrola w ujęciu procesowym Audyt – cel, definicje, podstawy prawne Rodzaje i charakterystyka audytów Zarządzanie ryzykiem w systemie audytu Audytowanie w oparciu o normy ISO-podstawy Planowanie audytu Listy kontrolne audytu Proces audytowania Niezgodności i spostrzeżenia Raportowanie z audytu Działania poaudytowe Kompetencje i cechy audytora wewnętrznego. Etyka w zawodzie audytora
Cel kształceniaWiadomości: poznanie koncepcji, metod i standardów audytu wewnętrznego oraz wskazanie możliwości ich zastosowania w praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami; poznanie zasad działania systemu kontroli wewnętrznej i nadzoru korporacyjnego; Umiejętności: poznanie niektórych metod i technik wykorzystywanych przy wykonywaniu zadań audytowych. Kompetencje społeczne: budowanie umiejętności pracy grupowej, odpowiedzialności i profesjonalizmu
Literatura podstawowa1) Winiarska K, Audyt wewnętrzny, Difin, 2008
Literatura uzupełniająca1) Lidermann K, Bezpieczeństwo informacyjne. Nowe wyzwania, PWN, 2012
UwagiPrzygotowanie dokumentów w audycie i kontroli