Moduł I przedmiotów specjalistycznych

2018L

Kod przedmiotu2452N2-MODI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo karne materialne, postępowanie karne
Wymagania wstępnePodstawy prawa karnego i prawoznawstwa
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów z różnymi technikami i taktykami działań cyberterrorystycznych, podstawy cyberprzestępczości, haktiwizmu i e-mobilizacji. Praca w grupach studentów, referaty, materiały filmowe, prezentacje multimedialne.
Opis wykładówWykład monograficzny, prezentacje multimedialne obejmujące swoim zakresem główne założenia przedmiotu. Wprowadzenie do zagadnień kryminalistyki informatycznej.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawnymi oraz nowoczesnymi formami zagrożeń wynikających z aktów cyberterrorystycznych.
Literatura podstawowa1) Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak, Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku, Difin, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi