Moduł II przedmiotów specjalistycznych

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-MODII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawoznawstwo, Kryminologia, Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo Gospodarcze, Prawo Finansowe, Prawo Administracyjne, Prawo Konstytucyjne
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych instytucji prawoznawstwa
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów ze szczegółowymi zasadami istniejącymi w instytucjach administracyjno-prawnych oraz wspólne rozwiązywanie kazusów
Opis wykładówPrzedstawienie studentom podstawowych informacji oraz panujących procedur postępowania w poszczególnych dziedzinach prawa
Cel kształceniaPoznanie zasad i wartości chronionych prawem krajowym i międzynarodowym wiążących się z nowymi zjawiskami odnoszącymi się do problemów poszczególnych gałęzi prawa
Literatura podstawowa1) Sławomir Fundowicz, Prawo sportowe, Wolters Kluwer, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi