Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and enforcement proceedings in administration

2018Z

Kod przedmiotu2452N2-PAIEWA
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo administracyjne
Wymagania wstępneZnajmosc prawa administracyjnego
Opis ćwiczeń1. Postępowanie administracyjne zakres regulacji 2. Organy i strony w postępowaniu administracyjnym 3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 4. Postępowanie przed organem administracji 5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym 6. Odwołanie w postępowaniu administracyjnym oraz nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji ostatecznych 7. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji 8. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 9. Egzekucja należności pieniężnych 10. Egzekucja należności nie pieniężnych
Opis wykładów1. Postępowanie administracyjne 8. Wszczęcie postępowania zakres regulacji 2. Organy i strony w postępowaniu administracyjnym 3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 4. Postępowanie przed organem administracji 5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym 6. Odwołanie w postępowaniu administracyjnym oraz nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji ostatecznych 7. Omówienie przykładowych typów postępowań administracyjnych (z uwzględnieniem postępowań odnoszących sie do szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego)a egzekucyjnego w administracji 9. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 10. Egzekucja należności pieniężnych 11. Egzekucja należności nie pieniężnych
Cel kształceniaPrzekazanie studentowi podstawowych informacji zo procedurze administracyjnej i postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H.Beck, 2018 2) Wojciech Federczyk Autor; Michał Jerzy Klimaszewski Autor; Bartosz Majchrzak Autor, Postępowanie administracyjne, C.H. Beck, 2018 3) Wojciech Chróścielewski Autor Jan Paweł Tarno Autor; Paweł Dańczak Autor; , Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Wolters Kluwer, 2018
Literatura uzupełniająca1) P. Krzykowski (red.), Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji UWM , 2017
Uwagi