Prawo o broni

2019L

Kod przedmiotu2452N2-POB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceKryminalistyka
Wymagania wstępneZnajomość podstaw kryminalistyki i procesu karnego
Opis ćwiczeńAnaliza przepisów dotyczących broni palnej w polskim systemie prawnym: 1) Przepisy historyczne, 2) Ustawa o broni i amunicji, 3) Inne akty prawne.
Opis wykładów1) Dzieje broni palnej i jej rozwój 2) Współczesne pojęcie broni palnej 3) Zasady działania broni palnej 4) Ślady użycia broni palnej 5) Możliwości badawcze 6) Ekspertyza broni palnej 7) Kartoteki broni palnej
Cel kształceniaZapoznać z problematyką ekspertyzy, przedstawić metody i zakres wykonywania ekspertyz broni palnej, omówić problematykę prawną dotyczącą broni palnej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi