Podstawy Prawa Finansowego

Fundamentals of Financial Law

2018Z

Kod przedmiotu2452N2-PPFIN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceekonomia, wstęp do prawoznawstwa, prawo administracyjne
Wymagania wstępnestudent zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, finansów oraz administracji publicznej
Opis ćwiczeńĆwiczenia przekazują podstawową wiedzę w zakresie finansów publicznych, pozwalając jednocześnie na bardziej szczegółową analizę wybranych problemów z jakimi finanse publiczne w dniu dzisiejszym muszą sie zmierzyć. . Tematem ćwiczeń uczyniono w szczególności 1. pojęcie finansów publicznych 2. Dług publiczny i deficyt budżetowy 3. Procedura uchwalania budżetu w Polsce 4. Problematyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych 5. Analiza genezy i skutków kryzysu finansowego z 2008 roku 6. Funkcjonowanie rynków finansowych i zagrożenia z nich płynące 7. Problematyka nowych instrumentów płatniczych i kredytowych (tzw. FinTech)
Opis wykładówWykład dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu prawa finansowego oraz procesów zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej, jakie z finansami publicznymi są związane. Tematem wykładów uczyniono w szczególności 1. Definicja i zakres prawa finansowego w Polsce oraz innych państwach UE 2.Analiza historyczna największych kryzysów finansowych na świecie oraz ich przyczyn i reform po nich następujących 3. Kryteria Konwergencji Traktatu z Maastricht 4. Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie usług finansowych 5. perspektywy rozwoju regulacji prawa finansowego wobec zjawiska dematerializacji i wirtualizacji życia gospodarczego 6. Definicja podatku oraz podstawowe jego funkcje oraz rodzaje 7. Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i stabilności finansów publicznych oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego
Cel kształceniaZasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego. Plan zajęć zakłada omówienie, w szczególności takich zagadnień jak: podstawowe problemi współczesnych finansów publicznych, kryzysy finansowe, , dług publiczny, zasady finansów publicznych, budżet państwa, budżet jednostki samorządu terytorialnego, procedura budżetowa w państwie i jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto studentom zostanie ukazana przedmiotowa materia nie tylko w aspekcie krajowym, ale również w aspekcie ponadnarodowym.
Literatura podstawowa1) Anna Jurkowska-Zeidler, Andrzej Drwiłło,, System prawnofinansowy Unii Europejskiej,, Wolters Kluwer, 2017, s. 484 2) Dzwonkowski Henryk, Gliniecka Jolanta, Prawo finansowe,, C.H.Beck, 2013, s. 236
Literatura uzupełniająca1) Mariola Lemonnier,, Europejskie modele instrumentów finansowych.,,, Wolters Kluwer,,, 2017, s. 2012
Uwagi