Prawo cywilne

Civil law

2018Z

Kod przedmiotu2452N2-PRCYW
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępneBRAK
Opis ćwiczeńBRAK
Opis wykładówPojęcie prawa cywilnego, istota stosunku cywilnoprawnego (podmioty, przedmiot, treść), czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, terminy zawite, własność, posiadanie i dzierżenie, zobowiązanie, szkoda, źródła zobowiązań, wykonanie i wygaśnięcie zobowiązań, ogólna charakterystyka wybranych umów (sprzedaż, darowizna, najem, dzierżawa, użyczenie, leasing, pożyczka, kredyt bankowy, rachunek bankowy, o dzieło, zlecenie, ubezpieczenie). papiery wartościowe.
Cel kształceniaPrzedstawienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego
Literatura podstawowa1) E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca1) A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel, wyd. Oficyna, Prawo cywilne - zarys wykładu, 2009r., tom
UwagiBRAK