Prawo karne

Criminal law

2018Z

Kod przedmiotu2452N2-PRKAR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznawstwa
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych instytucji polskiego systemu prawa.
Opis ćwiczeńBudowa Kodeksu karnego, zasady odpowiedzialności karnej, sankcje karne, poszczególne typy przestępstw.
Opis wykładówPrawo karne i jego rola w systemie prawa, źródła prawa karnego, zasady prawa karnego i odpowiedzialności karnej, kary i środki penalne, poszczególne typy przestępstw.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie z polskim prawem karnym, instytucjami prawakarnego materialnego.
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, t. 21, C.H. Beck, 2019, s. 400
Literatura uzupełniająca1) Wojciech Cieślak, wyd. Wolters Kluwer Polska, Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, 2010r., tom , 1-150s.
Uwagi