Prawo karne

Criminal law

2018Z

Kod przedmiotu2452N2-PRKAR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznawstwa
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych instytucji polskiego systemu prawa.
Opis ćwiczeńBudowa Kodeksu karnego, zasady odpowiedzialności karnej, sankcje karne, poszczególne typy przestępstw.
Opis wykładówPrawo karne i jego rola w systemie prawa, źródła prawa karnego, zasady prawa karnego i odpowiedzialności karnej, kary i środki penalne, poszczególne typy przestępstw.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie z polskim prawem karnym, instytucjami prawakarnego materialnego.
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2017, s. 1-300
Literatura uzupełniająca1) Wojciech Cieślak, wyd. Wolters Kluwer Polska, Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, 2010r., tom , 1-150s.
Uwagi