System ochrony gospodarki

System of economy protection

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-SYOG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePubliczne prawo gospodarcze
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńAnaliza regulacji prawnych dotyczących ochrony konkurencji i reglamentacji działalności gospodarczej.
Opis wykładówWybrane obszary związane z bezpieczeństwem publicznym.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ochrony gospodarki.
Literatura podstawowa1) Jan Olszewski, "Prawo gospodarcze. Kompendium", -, 2014 2) Kazimierz Strzyczkowsk, Prawo gospodarcze publiczne" , Lexis Nexis, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi