Filozofia bezpieczeństwa

PHILOSOPHY OF SECURITY

2018Z

Kod przedmiotu2452N2-filobezp
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPoglądy doktrynalne na kwestie bezpieczeństwa: Święty Augustyn; 8. Święty Tomasz z Akwinu, Nominalizm Wilhelma Ockhama;Jean Bodin; ; 15. Huig de Groot; 16. Monteskiusz; Jan Jakub Rousseau.
Opis wykładówRozważania metodologiczne; Sokrates i Platon; 6. Arystoteles; Marsyliusz z Padwy, Niccolò Machiavelli, Tomasz Hobbes i John Locke.
Cel kształceniaRozumienie koncepcji bezpieczeństwa państwa poszczególnych przedstawicieli doktryn polityczno-prawnych w aspekcie historycznym, a także ich funkcji; poznanie systemów, struktur organizacji administracji, rozwiązań ustrojowych, a także koncepcji ekonomicznych i socjologicznych; rozumienie roli państwa oraz jego organów, ich ewolucji historycznej.
Literatura podstawowa1) A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, , ., 2000
Literatura uzupełniająca1) Barwicka – Tylek, J. Malczewski, wyd. ., Historia myśli ustrojowej i społecznej, 2009r., tom
Uwagibrak