Najnowsze technologie kryminalistyczne

Latest forensic technologies

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-ntk
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy prawa, kryminalistyka
Wymagania wstępneznajomość podstaw prawa i procesu karnego, kryminalistyki
Opis ćwiczeńproces karny a rozwój techniki kryminalistycznej; najnowsze tendencje w dziedzinie daktyloskopii; mechanoskopii; badań śladów cyfrowych; badań biologicznych; badań śladów pamięciowych
Opis wykładówrola ekspertyzy w procesie dowodowym; ocena opinii biegłego; kryteria oceny opinii biegłego zaznaczone w standardzie Daubert'a, kryteria europejskie, kryteria polskie; najnowsze tendencje w poszczególnych ekspertyzach sądowych
Cel kształceniazapoznanie się z najnowszymi możliwościami techniki kryminalistycznej
Literatura podstawowa1) M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz , Ekspertyza sądowa: zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, 2017 2) J. Widacki, Kryminalistyka, C. H. Beck, 2018 3) E, Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Lośgraf, 2011 4) Gdak I. , Analiza materiału dowodowego w procesie karnym, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2018
Literatura uzupełniająca1) E, Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer, 2017 2) J. Konieczny, Pomiędzy kryminalistyką i procesem karnym : z zagadnień analizy śledczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018
Uwagi