Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Filozofia bezpieczeństwa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Język obcy specjalistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Podstawy Prawa Finansowego
1
ZAL-O
Wykład
10
Podstawy prawa pracy
1
ZAL-O
Wykład
10
Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
1
ZAL
Wykład
10
Postępowanie karne
1
ZAL-O
Wykład
10
Prawo administracyjne
1
ZAL-O
Wykład
10
Prawo cywilne
1
ZAL-O
Wykład
10
Prawo karne
1
EGZ
Wykład
10
Prawo konstytucyjne
1
ZAL-O
Wykład
10
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Systemy penitencjarne i prawo karne wykonawcze
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Techniki mediacji i negocjacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
V - Specjalizacyjne
seminarium
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
18
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
22,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo transgraniczne
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Pozarządowe formy bezpieczeństwa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Współczesny terroryzm
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Metodologia badań nad bezpieczeństwem
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
V - Specjalizacyjne
Moduł I przedmiotów specjalistycznych
3
seminarium
0
ZAL-O
Seminarium magisterskie
18
VI - Praktyka
Praktyka
0,5
ZAL
Praktyki
480
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
17,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Islam i podstawy prawa muzułmańskiego
2
Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych
3
Najnowsze technologie kryminalistyczne
2
System ochrony gospodarki
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium
0
ZAL-O
Seminarium magisterskie
18
Transport towarów niebezpiecznych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
V - Specjalizacyjne
Moduł II przedmiotów specjalistycznych
6
SUMA
18,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Prawo o broni
3
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Bezpieczeństwo osobiste
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium
0
ZAL-O
Seminarium magisterskie
18
V - Specjalizacyjne
Moduł II przedmiotów specjalistycznych
6
SUMA
15,0