Bezpieczeństwo transgraniczne

2019L

Kod przedmiotu2452N2-BTR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Difin, 2012 2) B. Wiśniewski, R. Marczuk , System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,, WSPol, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi