Moduł I przedmiotów specjalistycznych

2019L

Kod przedmiotu2452N2-MODI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak, Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku, Difin, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi