Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and enforcement proceedings in administration

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-PAIEWA
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H.Beck, 2018 2) Wojciech Federczyk Autor; Michał Jerzy Klimaszewski Autor; Bartosz Majchrzak Autor, Postępowanie administracyjne, C.H. Beck, 2018 3) Wojciech Chróścielewski Autor Jan Paweł Tarno Autor; Paweł Dańczak Autor; , Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Wolters Kluwer, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi