Pozarządowe formy bezpieczeństwa

Non-governmental forms of security

2019L

Kod przedmiotu2452N2-PFB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaM. Ciecierski, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), System ratownictwa w Polsce, Warszawa 2016 M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), "System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji", Warszawa 2015 M. Karpiuk, "Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego", Warszawa 2014 P. Kledzik, "Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych", Warszawa 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi