Praktyka

2019L

Kod przedmiotu2452N2-PRA
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Senat Uniwersytetu , Uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - Regulamin studiów, UWM, 2015 2) Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich, UWM, 2018 3) Rada Wydziału Prawa i Administracji, Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji - Regulamin praktyk zawodowych na kierunku praktycznym BW, WPiA, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi