Prawo cywilne

Civil law

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-PRCYW
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi