Seminarium

Seminar

2020Z

Kod przedmiotu2452N2-SEMMAG-UL2
Punkty ECTS
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusiszyn, Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. Wprowadzenie do badań , Difin, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi