Współczesny terroryzm

Contemporary terrorism

2019L

Kod przedmiotu2452N2-WTE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBezpieczeństwo państwa, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Wymagania wstępneZnajomość sytuacji społeczno-politycznej na świecie i regionie.
Opis ćwiczeń1. Źródła ekstremizmu politycznego – postawy i zachowania. 2. Polityczny żołnierz. Ekstremizm prawicowy. 3.Wieczni rewolucjoniści. Ekstremizm lewicy. 4.Krwawa dekolonizacja. Terroryzm na obszarach postkolonialnych. 5.Terroryzm na Bliskim Wschodzie po 1948 roku. 6.Religia – podłoże współczesnego terroryzmu. 7. Cyberkalifat – metody działania, przykłady spektakularnych ataków. 8.„Państwo islamskie” i jego radykalizm. 9. Media a terroryzm. 10. Zagrożenia terrorystyczne Polski. 11.Współczesny kryzys imigracyjny a zagrożenie terrorystyczne.
Opis wykładów1.Źródła terroryzmu. 2.Typologia terroryzmu. 3. Organizacje terrorystyczne i sylwetki czołowych terrorystów. 4. Charakterystyka współczesnego terroryzmu. 5. Współczesne metody i formy działalności terrorystycznej. 6.Terroryzm międzynarodowy i państwowy. 7. Psychologia terroryzmu.
Cel kształcenia1. Zna kwestie terminologiczne i systematykę definicji terroryzmu. 2. Charakteryzuje terroryzm współczesny, organizacje terrorystyczne, a także metody i techniki działalności terrorystycznej. 3. Identyfikuje terroryzm międzynarodowy i państwowy. 4. Interpretuje różnice i podobieństwa działalności terrorystycznej po II wojnie światowej i współcześnie w poszczególnych rejonach świata.
Literatura podstawowa1) B. Hofman, Oblicza terroryzmu, Świat książki, 2001 2) Arkadiusz Czerwiński et al. ; red. prowadzący Bożena Zasieczna ; red. merytor. , Encyklopedia terroryzmu , Bellona, 2004
Literatura uzupełniająca1) P. Łabus, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych : komentarz , Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Uwagibrak