Wybrane zagadnienia polityki społecznej

Selected aspects of social policy

2020L

Kod przedmiotu2452N2-WZPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBezpieczeństwo społeczne
Wymagania wstępneZnajomość organizacji apratu władzy publicznej i mechanizmów społecznych
Opis ćwiczeńModele polityki społecznej, Sektory, podmioty, poziomy i organizacja polityki społecznej, Zamożność, dochody, ubóstwo, świadczenia społeczne
Opis wykładów1. Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej 2. Uwarunkowania polityki społecznej 3. Podstawowe koncepcje polityczno-społeczne 4. Style i instrumenty polityki społecznej 8. Globalizacja a polityka społeczna
Cel kształceniaIdentyfikowanie determinantów bezpieczeństwa społecznego, definiowanie roli administracji rządowej i samorządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego, wspieranie programów i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa społecznego, przewidywanie zagrożeń.
Literatura podstawowa1) red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, , Polityka społeczna, PWN, 2013 2) P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne, Editions Spotkania, 2016
Literatura uzupełniająca1) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, , wyd. PWN, Polityka społeczna, 2007r., tom
UwagiBrak