Filozofia bezpieczeństwa

PHILOSOPHY OF SECURITY

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-filobezp
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, , ., 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi