Bezpieczeństwo transgraniczne

Cross-Border Security

2021L

Kod przedmiotu52N2-BTR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusiszyn,, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski; , Difin, 2012 2) B. Wiśniewski, R. Marczuk , System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej;, Wyd. Wyższej Szkoły Policji , 2015 3) A. Maksimczuk, L. Sidorowicz,, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego;, LexisNexis, 2007 4) H.Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 996-1996;, Bellona Warszawa , 1997 5) H. Łach, System ochrony polskiej granicy państwowej w latach 1989-2004;, UWM Olsztyn , 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi