Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

History of internal security

2021Z

Kod przedmiotu52N2-HBW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P. Majer, P. Majer, 2016r., "Bezpieczeństwo wewnętrzne w rozwoju dziejowym.", wyd. WPiA UWM, , UWM, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi