Język obcy specjalistyczny

Foreign language specjalists

2021Z

Kod przedmiotu52N2-JOS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Halina Sierocka, Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, C.H. Beck, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi