Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa

Security control and audit

2021L

Kod przedmiotu52N2-KIA
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Winiarska K, Audyt wewnętrzny, Difin, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi