Metodologia badań nad bezpieczeństwem

Methodology of securitology

2021L

Kod przedmiotu52N2-MBNB
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusziszyn, B.Wiśniewski, "Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych", wyd. WSPol, s.176., Difin, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi