Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych

Methodology of investigative activities

2022Z

Kod przedmiotu52N2-MDDS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005 2) R. Kmiecik, Prawo dowodowe, Zakamycze, 2005 3) A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym, Wolters Kluwer, 2007 4) K. J. Pawelec, Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, LexisNexis, 2010 5) B. Lach, Profilowanie kryminalistyczne, Wolters Kluwer, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi