Moduł II przedmiotów specjalistycznych

2022Z

Kod przedmiotu52N2-MODII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sławomir Fundowicz, Prawo sportowe, Wolters Kluwer, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi