Prawo administracyjne

Administrative law

2021Z

Kod przedmiotu52N2-PADM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, 2014 2) Ura E.,, Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2010 3) Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK "Dom Organizatora, 2013 4) Bal-Domańska B., A. Salus A., Wstęp do e-administracji :eobieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi