Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and enforcement proceedings in administration

2021Z

Kod przedmiotu52N2-PAIEWA
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Prof. dr hab. Marek Wierzbowski, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. beck, 2020 2) A. Skura, P. Krzykowski, T. Majer, Podstawowe instytucje postępowania administracyjnego, Wydawnictwo Uniwerystetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, 2020 3) Z. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi