Pozarządowe formy bezpieczeństwa

Non-governmental forms of security

2021L

Kod przedmiotu52N2-PFB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzegorz R. Winogr odzki, Organizacje pozarządowew systemie bezpieczeństwa państwa, Józefów, 2017 2) J.Trocha, Działalność organizacji pozarządowych na rzecz systemu zarządzania kryzysowego RP, t. 4/12, ASZWoj, 2014 3) K. Bojarski, Organizacje społeczne i pozarządowe w systemie bezpieczenstwa wewnetrznego państwa, t. 6, Warszawa, 2017 4) K. Gomółka, Organizacje pozarządowe, a rozwój regionalny, PWSzZ Elbląg, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi