Prawo o broni

Weapons Law

2022L

Kod przedmiotu52N2-POB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Kasprzak, W. Brywczyński, Nielegalne posiadanie broni, problematyka kryminalistyczna, Temida 2, 2014 2) J. Kasprzak, Nielegalne wytwarzanie broni, Wyższa Szkoła Policji Szczytno, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi