Postępowanie karne

Criminal proceedings

2021Z

Kod przedmiotu52N2-POSKAR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi