Podstawy prawa finansowego

Fundamentals of Financial Law

2021Z

Kod przedmiotu52N2-PPFIN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anna Jurkowska-Zeidler, Andrzej Drwiłło, System prawnofinansowy Unii Europejskiej , Wolters Kluwer, 2017 2) Dzwonkowski Henryk, Gliniecka Jolanta, Prawo finansowe, C.H.Beck, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi