Praktyka

Practice

2021L

Kod przedmiotu52N2-PRA
Punkty ECTS 19
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Senat UWM , Uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - Regulamin studiów, t. -, w Olsztynie, 2015, s. - 2) Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Zasady Realizacja Praktyk Studenckich (Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora UWM w Olsztynie z 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich), t. -, w Olsztynie, 2018, s. - 3) Rada Wydziału Prawa i Administracji, Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku praktycznym Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 14/2019/D z 5 kwietnia 2019 r.), t. -, UWM w Olsztynie, 2019, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi