Prawo konstytucyjne

Constitutional Law

2021Z

Kod przedmiotu52N2-PRKON
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki , Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. , Liber, 2016 2) B. Banaszak, Polskie prawo konstytucyjne, Bec, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi