Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego

Strategies of internal security

2021Z

Kod przedmiotu52N2-SBW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dawidczyk A. (red.),, 1). Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013 ; 2). Dawidczyk A. (red.), Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2009; 3). Grochowski L., Letkiewicz A., Misiuk A., Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2011; 4). Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012; 5). Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012; , Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, 2009 2) Dawidczyk A. (red.),, Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku,, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa , 2009 3) -, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, , BBN, Warszawa, 2013 4) Grochowski L., Letkiewicz A., Misiuk A., , Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoj, WSPol, Szczytno, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi