Seminarium

Seminar

2022Z

Kod przedmiotu52N2-SEMMAG-UL2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusiszyn, Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. Wprowadzenie do badań , Difin, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi