Systemy penitencjarne i prawo karne wykonawcze

Penitentiary systems and executive criminal law

2021Z

Kod przedmiotu52N2-SPIPW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Machel, Więzienie jako instytucja. , t. 1, Arche, 2006, s. s. 213- 22 2) red. D.Świecki, Meritum Postępowanie Karne, Wolters Kluwer, 2019, s. 644-679
Literatura uzupełniająca
Uwagi